De inventaris van Het Arsenaal wordt te koop aangeboden via BVA Auctions. Zij zullen uiterlijk 29 0ktober de te veilen items online plaatsen op hun site https://www.bva-auctions.com/nl/ .

Er komt een kijkdag en er zal op de site van BVA Auctions duidelijk worden aangegeven wat de veiling voorwaarden zijn en wat de sluitingsdata van de veiling zijn.

Voor historische onderdelen zoals het verkopen van de potvis en de levende dieren houden wij de wettelijke regels in acht.