Het Arsenaal

Bestel je tickets online en bespaar 10%

Koop je ticket »

Opening hours


2017

Date Time
2 January - 8 January  
Daily 10.00 - 19.00* hours 
9 January - 19 February  

Wednesday & Friday

12.00 - 19.00* hours
Saturday & Sunday  10.00 - 19.00* hours
20 February - 5 March  
Daily 10.00 - 19.00* hours
6 March - 2 April  
Wednesday & Friday 12.00 - 19.00* hours

Saturday & Sunday 

10.00 - 19.00* hours
3 April - 5 November   
Daily 10.00 - 19.00* hours
6 November - 24 December  
Wednesday & Friday 12.00 - 19.00* hours
Saturday & Sunday  10.00 - 19.00* hours
25 December  Closed
26 December  10.00 - 17.00** hours
27 December - 30 December  
 Daily 10.00 - 19.00* hours
31 December  10.00 - 17.00** hours 

2018

1 January  12.00 - 19.00* hours
2 January - 7 January  
Daily 10.00 - 19.00* hours 
January t/m 11 February  
Wednesday & Friday 12.00 - 19.00* hours
Saturday & Sunday  10.00 - 19.00* hours
12 February t/m 4 March  
Daily 10.00 - 19.00* hours 
5 March t/m 25 March  
Wednesday & Friday 12.00 - 19.00* hours
Saturday & Sunday  10.00 - 19.00* hours

* Ticket office closes at 17:00 hours
** Ticket office closes at 16:00 hours 

Treasure Island

Treasure Island

Hours

Hours

Rates

Rates
Het Arsenaal

Bezoekadres

Het Arsenaal
Arsenaalplein 7
4381 BL Vlissingen
info@arsenaal.com
tel: 0118-415400

Postadres:

Het Arsenaal
Postbus 345
4380 AH Vlissingen